Medofit

Varovanje osebnih podatkov

MEDOFIT D.O.O. Čirče 24a, 4000 Kranj, ki upravlja spletno trgovino Medofit (www.medofit.si), se pri svojem poslovanju zavzema za koretno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine.

MEDOFIT D.O.O. Čirče 24a, 4000 Kranj. za potrebe poslovanja spletne trgovine Medofit (www.medofit.si) zbira naslednje podatke uporabnikov:


1. ime in priimek
2. naslov in kraj bivanja
3. naslov za pošiljanje naročenega blaga
4. naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
5. geslo v enkriptirani (šifrirani obliki)
6. ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino

 

Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino na odgovarjamo.


Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino.


Izjemno razkritje osebnih podatkov

 

Podatki, ki jih MEDOFIT D.O.O. Čirče 24a, 4000 Kranj.  zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.